Facebook

Home / Vesti / Novi zadaci farmaceuta u zdravstvenom sistemu

Novi zadaci farmaceuta u zdravstvenom sistemu

Vesti
Nameštaj | Vesti | Novi zadaci farmaceuta u zdravstvenom sistemu
Novi zadaci farmaceuta u zdravstvenom sistemu

Savremeni svetski koncept farmaceutske prakse pred farmaceuta postavlja zahtev intenzivnijeg rada sa pacijentima kao i obavezu aktivnog rada na polju zdravstvene edukacije i promocije zdravlja.

Uloga farmaceuta u zdravstvenom sistemu značajno je proširena, tokom poslednje dve decenije u razvijenim zemljama sveta. Savremeni svetski koncept farmaceutske prakse, Pharmaceutical care, od farmaceuta kao strućnjaka za lek, zahteva mnogo aktivnije učešće u praćenju propisivanja lekova, njihovoj primeni i praćenju efikasnosti i bezbednosti terapije. Uloga farmaceuta i lekara postaje ravnopravna, a njihov nastup timski u postizanju zajedničkog i najvažnijeg cilja - optimalnog lećenja bolesnika. Pharmaceutical Care predviđa bolju farmaceutsku zaštitu i brigu o pacijentu.

- Savremena koncepcija farmaceutske prakse usmerena je na jačanje direktnog odnosa farmaceuta i bolesnika. Individualni pristup pacijentu je put ka uspešnijem lečenju, osnov sprovođenja efikasne, bezbedne farmakoterapije kako bi se postigli maksimalni rezultati lečenja uz minimalne neželjene posledice, objašnjava mr. pharm Branislava Daskalović, regionalni manager u kompaniji Hemofarm.

- Određene grupe pacijenata kao što su trudnice, deca, hronični bolesnici, ili recimo pacijenti sa oslabljenom funkcijom jetre ili bubrega, zahtevaju posebnu pažnju kako pri odabiru leka tako i određivanju doze leka. Mere opreza tada moraju biti posebno naglašene.

Obaveza farmaceuta je da vodi računa o svim faktorima rizika vezanim za pojedinog pacijenta i da osigura da se, prilikom propisivanja leka u obzir uzimaju osnovne mere o bezbednoj upotrebi lekova. Neke lekove treba upotrebljavati jedino kada očekivana korist nadmašuje rizik od primene.

- Neželjene efekte lekova moguće je svesti na minimum upotrebom najbezbednijih lekova iz terapijske grupe, optimizacijom doze kao i promenom načina primene. Posebno je važno pratiti bolesnike koji upotrebljavaju novije lekove, da bi se na vreme uočili eventualni neželjeni efekti ili neočekivane pojave, ističe magistar farmacije, Branislava Daskalovič

Pharmaceutical care, savremena i proširena koncepcija farmaceutske prakse, od farmaceuta zahteva i da aktivno doprinosi stručnom usavršavanju ostalih zdravstvenih radnika po pitanju efikasnosti lekova i mera bezbednosti njihove primene.

 

Zdravstvena edukacija i bliža saradnja sa bolesnikom

 

Problem sa kojim se u Srbiji, ne tako retko, susreću zdravstveni radnici jeste nedovoljno odgovoran odnos pacijenata prema uputstvima vezanim za uzimanje terapije. Slikovit primer su oboleli od visokog krvnog pritiska od kojih se u Srbiji leči tek svaki treći, a tek svaki deseti ima adekvatno korigovan krvni pritisak. Posledice zdravstvene neprosvećenosti, jako su teške.

 

- Kada pacijenti zanemaruju savete lekara i lekove ne uzimaju na propisan način, posledice su dramatične. Raste broj teških komplikacija, invaliditeta, smrtnost. Zdravstvena statistika nas upozorava da je nelečeni krvni pritisak uzrok 84% moždanih udara i 2/3 infarkta srca. Svaki četvrti pacijent na dijalizi imao je neregulisan krvni pritisak. A sve to nije moralo da se desi, jer farmaceutska industrija danas razvija visoko efikasne lekove pa se i najteži oblici hipertenzije mogu lečit, sa žaljenjem upozorava farmaceut Branislava Daskalović .

 

Nova važna obaveza farmaceuta je i da aktivno učestvuje u zdravstvenoj edukaciji. Kao stručnjak za lekove, dužan je da detaljnije upozna bolesnika sa značajem redovne terapije i posledicama nepoštovanja propisanih uputstava.

 

- Jedna od ključnih pretpostavki za uspeh svake terapije jeste da bolesnik ili staratelj bolesnika, budu kvalitetno informisani kako da na pravilan način upotrebljavaju lekove i sredstva koja pomažu pri njihovoj primeni. Neophodno je bolesniku ili staratelju, dati priliku da postavljaju pitanja o terapiji, od razloga za propisivanje pojedinih lekova, do načina njihovog doziranja i primene. Zdravstvena edukacija je jako važan segment u radu farmaceuta i najbolji put da se izmedju pacijenta i zdravstvenih radnika izgradi pozitivan i partnerski odnos, kaže naša sagovornica.

 

Savremeni koncept farmacutske prakse od farmaceuta traži i da ovlada veštinama dobre komunikacije i sa bolesnikom gradi odnos baziran na razumevanju, saosećajnosti, pristupačnosti. Farmaceut je dužan i da se aktivno uključi u zdravstvenu edukaciju šire populacije, kroz promociju zdravih stilova života i prevencije bolesti.

 

- Tradicionalna uloga farmaceuta u pripremi, distribuciji i izdavanju lekova značajno se promenila i proširila u smislu pružanja kvalitetnije farmaceutsko-terapijske usluge. Model širenja fokusa sa leka i na bolesnika, koji uspostavlja savremeni svetski koncept farmaceutske zaštite, donosi farmaceutu povećanu odgovornost i šire obaveze, ali je to put ka boljoj zaštiti pacijenta i njegovoj većoj sigurnosti, poručuje mr. pharm Branislava Daskalović iz kompanije Hemofarm.

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj