Facebook

Home / Prevencija / Magnetna rezonanca srca

Magnetna rezonanca srca

Prevencija
Nameštaj | Prevencija | Magnetna rezonanca srca
Magnetna rezonanca srca

Magnetna rezonanca (MR) srca je neinvazivna dijagnostička metoda u proceni morfoloških i funkcionalnih karakteristika srca. Ona pruža mogućnost karakterizacije tkiva i procenu perfuzije i vijabilnosti miokarda. Sam pregled može da se izvede u više ravni i dobijaju se slike visoke rezolucije sa ciljem otkrivanja velikog broja srčanih oboljenja.

Indikacije za MR pregled srca su u stalnom porastu. Najvažnije među njima su:

1.Bolest koronarnih krvnih sudova

                a) Procena globalne ventrikularne funkcije i mase

                b) Akutni i hronični infarkt miokarda (evaluacija miokarda i procena vijabiliteta)

2. Kardiomiopatije

                a) Hipertrofična kardiomiopatija

                b) Dilataciona kardiomiopatija

                c) Aritmogena kardiomiopatija desne komore

                d) Restriktivna kardiomiopatija (kod sarkoidoze, amiloidoze)

                e) Miokarditisi

3. Srčane i mase perikarda

                a) Primarni tumori srca

                b) Tumori perikarda

                c) Trombne mase

4. Bolesti perikarda

                a) Perikardni izlivi

                b) Konstriktivni perikarditis

5. Oboljenja srčanih valvula

                a) Procena regurgitacije

U komparaciji sa drugim, neinvazivnim radiološkim metodama kao što su ultrazvuk (UZ) i kompjuterizovana tomografija (CT), prednost magnetne rezonace je u odsustvu štetnog jonizujućeg zračenja, mogućnosti pregleda trudnica i male dece, odsustva štetnog dejstva kontrastnog sredstva, proceni globalne i regionalne kontraktilne funkcije srca. Sa druge strane, MR pregled srca zahteva od pacijenta saradnju prilikom pregleda jer traje duže u odnosu na pregled CT-om.

Pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom, okularnim i kohlearnim implantima, metalnim stranim telima kao i kalustrofobični pacijenti ne mogu se pregledati magnetnom rezonancom (pejsmejkeri nove generacije dozvoljavaju ovaj pregled, ali pacijent mora imati adekvatnu medicinsku dokumetaciju kod sebe). Zbog manje prostorne rezolucije u odnsu na CT, MR nije metoda izbora u evaluaciji koronarnih krvnih sudova).

 

Dr sci. med. B. Banko

Radiolog

 

Portal Farmacija & Medicina – zdrav život, lečenje, prevencija, farmaceutske kompanije, lekovi, preparati, suplementi, savršeno zdravlje, lepota i estetika, estetska hirurgija, ordinacije, klinike, bolnice, stomatološka, ginekološka, oftamološka ordinacija, žensko i muško zdravlje, nega kože, zdrava ishrana, dijeta, alternativna medicina, fitness, roditelji i deca, bebi svet, duh i telo, psihologija, vesti iz medicine i farmacije... 

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj