Facebook

Home / Prevencija / Fitoterapija

Fitoterapija

Prevencija
Nameštaj | Prevencija | Fitoterapija
Fitoterapija

Biljke su vekovima bile korisne, a ponekad i spasonosna lekovita sredstva za čoveka. Fitoterapija predstavlja prvi oblik medicine koji su ljudi poznavali i prenosili ih usmenim putem.  Nauka o lečenju lekovitim biljkama poznata pod imenom fitoterapija nastala je još pre vremena pisanih tragova.

 


Fitoterapija je vekovima bila glavni metod lečenja zdravstvenih tegoba, da bi je zadnja dva veka potisnula savremena farmacija. Zadnjih godina fitoterapija postaje sve više popularna, vraća se na svoje pozicije, jer su ljudi shvatili koliko je bitno da se održi ravnoteža sa prirodom.
U Srbiji fitoterapija je uz akupunkturu, kiropraktiku i homeopatiju priznata kao tradicionalna metoda lečenja.

 


U našoj zemlji narod je oduvek verovao u lečenje biljkama. Upotreba lekovitog bilja kao terapijskog sredstva kod našeg naroda ima bogatu i dugu tradiciju. Od lečenja fitoterapijom ne zaziru ni vrhunski intelektualci, ni neškolovane osobe.

 

Gotovo da nema zdravstvene tegobe gde fitoterapija ne bi mogla da nađe svoju primenu i uklopi se u sisteme lečenja. Veliki broj savremenih lekova potiče od lekovitih biljaka. Sa otkrićem novih farmaceutskih svojstava biljaka, tradicionalna narodna medicina sve više se priznaje i ima primenu u dopuni savremene medicine.

 


Fitoterapija se preporučuje za prevenciju i ublažavanje zdravstvenih tegoba.

 

Maksimalni efekat fitopreparata je do dve nedelje od početka primene, jer fitopreparat ne deluje trenutno već delovanje nastupa postepeno. Da bi se došlo do željenih rezultata potrebno je redovno uzimanje preparata. Većinu zdravstvenih problema možete uspešno lečiti upotrebom lekovitog bilja.

 


Najveća prednost ovog načina lečenja ogleda se u tome da primena fitoterapije ne može škoditi organizmu. Fitoterapija ne samo da otklanja posledice, već otklanja i uzročnike zdravstvenog problema. Redovnim korišćenjem fitopreparata možete olakšati manje zdravstvene probleme kao što su prehlada, glavobolja, nesanica ili menstrualne tegobe, a u slučaju težih bolesti, fitoterapiju treba obavezno kombinovati sa klasičnim lekovima.

 


Fitoterapija je očuvala načine lečenja koje je savremena medicina zanemarivala decenijama, pa i duže. Obolele osobe u poslednje vreme sve češće posežu za fitoterapijom, pre svega zbog želje za samolečenjem, i zbog aktiviranja vlastitog regulacijskog sistema, kao i želje da bolest spreče. Upravo sve ovo je uzrok pojačanog interesovanja za upotrebu lekovitog bilja kao i ostalih metoda prirodnog lečenja. Tu su naravno i drugi razlozi od kojih možemo izdvojiti manjak poverenja u lekove komercijalnih farmaceutskih ustanova.

 


Bliže informacije o terapeutskim svojstvima Fito-terapije možete dobiti u našem kabinetu.

dr Vladan Milošević

CENTAR REEDUKACIJE
www.centar-reedukacije.rs

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj