Facebook

Home / Medicina / URMC urološki tim predstavlja najmoderniju operaciju kancera bubrega

URMC urološki tim predstavlja najmoderniju operaciju kancera bubrega

Medicina
Nameštaj | Medicina | URMC urološki tim predstavlja najmoderniju operaciju kancera bubrega
URMC urološki tim predstavlja najmoderniju operaciju kancera bubrega

Minimalno invazivna procedura podrazumeva robotski hirurški sistem i sistem fluorescentne obrade slike.

Hirurzi iz James P. Wilmot Centra za istraživanje kancera postali su prvi u svetu koji koriste novu, infracrvenu tehniku obrade slike u kombinaciji sa operacijom koju vrši robot u uklanjanju kancera bubrega. Tim kojeg predvodi dr. Dragan Golijanin, uspešno je izvršio robotsku laparoskopsku parcijalnu nefrektomiju na pacijentima u Strong Memorial Hospital, pomoću nove tehnologije.

Golijanin, profesor asistent na Univerzitetu u Rochester Medicinskom centru, Odelenje za urologiju, kao i na Wilmot Centru za istraživanje kancera, predvodio je istraživanje razvijajući novu tehnologiju kojom se osvetljavaju tkiva i organi na kompletno drugačiji način. Radio je sa stručnjacima na Intuitive Surgical sa proizvođačima da Vinci Robotic Surgery System, na prihvatanju da Vinci sistema za upotrebu u slučajevima posebnih renalnih kancera, kao i drugih genitourinarnih malignih bolesti.

Golijaninova studija otkriva nove tehnologije za koje URMC čeka aplikacije patenta, u cilju sigurnosti i efektivnosti. Federal Food and Drug Administration (FDA- Savezna Administracija za hranu i lekove) garantovala je odobrenje za procedure koje se u potpunosti baziraju na radu dr. Golijanina i njegovih kolega uroloških hirurga Guan Wu-a i Hani Rashid-a. Njihova preliminarna studija je bila prihvaćena u Žurnalu Urologije i očekuje se da će ovog leta biti objavljena online.

Kancer bubrega ili kancer renalnih ćelija se dijagnostikuje kod 58.000 ljudi godišnje u SAD-a, od čega je oko 13.000 pacijenata preminulo 2010 godine. Operacija je često prvi, ali u mnogim slučajevima i poslednji način pokušaja lečenja ove bolesti. Kod malih tumora (manjih od 5 cm), laparoskopska parcijalna nefrektomija uz pomoć robota, predstavlja tehniku u nastajanju. Parcijalna nefrektomija uklanja kancer i čuva zdravo tkivo bubrega kao i funkciju bubrega, koliko god je to moguće za pacijenta. Ipak, robotske operacije podrazumevaju dug put učenja za hirurge koji se nađu pred izazovom da uklanjaju tumor, čuvajući zdravo tkivo, poseno s obzirom na kompleksan vaskularni sistem koji se u bubregu nalazi.

Sve do sada, najbolja tehnologija koja postoji zahtevala je od hirurga u operacionoj sali da se prebaci između dva sistema – konzole sa „ručicama“ za kontrolu robotskih instrumenata i sistema slika koji omigućava pregled hirurškog mesta. Pre nego neka operacija počne, pacijentu se daje u venu boja koja sija zelenom nijansom kada se izloži infracrvenom svetlu, što definiše i osvetlava operativno područje veoma detaljno, svakih dva tri minuta. Izazov za lekare jeste da se relativno brzo pomere između instrument konzole i projekcije slika koje se često prikazuju preko prostorije- slično gledanju dva različita TV ekrana.

„Ovo može biti nezgrapno i dugotrajno, posebno kod zahtevnijih slučajeva“ rekao je Golijanin.

Nova tehnologija razvijena sa Intuitive sa Sunnyvale, Kalifornija, integriše sistem fluorescentnih slika i hiruršku konzolu u jedan sistem. Multimodalno prikazivanje slika dozvoljava hirurgu da pažnju jednako posvećuje različitiom tipu slika i hirurškog oruđa, bez da se odvaja od konzole. Postojanje da Vinci sistema može se nadograditi novom tehnologijom stvaranja slika.

„Ova kombinacija nove i postojeće tehnologije nudi veliki potencijal i otvara vrata opciji minimalno invazivne operacije velikom procentu pacijenata“ rekao je Golijanin. „Kroz dalja istraživanja, fino ćemo podesiti proces u cilju određivanja optimalne doze infracrvene boje, tačno vreme ubrizgavanja injekcije i odrediti da li ova nova tehnologija stvaranja slika zapravo poboljšava rezultate, u smislu prognoze za kancer i čuvanja funkcije bubrega. Pojednostavljivanje  procesa stvaranja slika takođe će pomoći mladim urolozima i povećati broj slučajeva potrebnih za usavršavanje robotske laparoskopske parcijalne nefrektomije.

Rezultati studije dr. Golijanina su pokazali da kod 11 pacijenata, tumori n bubregu i okolnim renalnim arterijama su bili jasno identifikovani, a maligno tkivo se jasno razlikovalo od zdravog. Hirurzi očekuju da će novi sistem služiti kao dodatak postojećem sistemu za stvaranje slika, dozvoljavajući lekarima tako bolje resekcijske margine oko kancerea, uz manje komplikacije u smislu krvarenja, rekao je Golijan.

Nadalje, nova procedura će se koristiti u okviru URMC Centra za robotska istraživanja i inovacije, kojeg vodi dr. Žan Džozef (Jean Joseph) i dr. Edvard Mesing (Edward Messing), šef Odelenja za urologiju u URMC.

Generalno, robotska operacija može biti korisna za ljude kojima je potreban poseban kriterijum. Rezovi su mnogo manji od rezova koji se izvode kod tradicionalnih otvorenih operacija, zbog čega se pacijent mnogo brže oporavlja i ima izložen je manjem broju komplikacija. 2003 godine Strong Memorial Hospital u URMC  je bila prva bolnica koja je u Ročester regionu (Rochester region) uvela da Vinci sistem. Danas, posebno obučeni hirurzi koriste ovaj sistem za uklanjanje različitih kancera (prostate, bubrega, mehura) kao i za tretiranje pojedinih ginekoloških i karličnih problema. 

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj