Facebook

Home / Lepota i estetika / RINOPLASTIKA

RINOPLASTIKA

Lepota i estetika
Nameštaj | Lepota i estetika | RINOPLASTIKA
RINOPLASTIKA

Šta predstavlja operacija nosa

Rinoplastika osigurava facijalnu harmoniju i proporcije nosa. Njome se takođe mogu otkloniti problemi sa disanjem, uzrokovani strukturalnim defektima nosa.

 

Šta je rinoplastika?

Rinoplastika osigurava facijalnu harmoniju i proporcije nosa. Njome se takođe mogu otkloniti problemi sa disanjem, uzrokovani strukturalnim defektima nosa.

 

Rinoplastikom se može promeniti:

 • veličina nosa u odnosu na facijalni balans
 • širina nosa u mostu ili veličini i poziciji nozdrva
 • profil nosa sa vidljivim grbama ili depresija na mostu nosa
 • nazalni tip koji je uvećan ili loptast, spušten, prevrnut ili kukast
 • velike, široke ili prevrnute nozdrve
 • asimetrija nosa

 

Ako želite simetričniji nos, morate imati na umu da nam je svima lice asimetrično do određenog stepena. Rezultati možda i neće biti potpuno simetrični, iako je cilj da se stvori facijalni balans i potpuna proporcija.

 

Rinoplastika za korekciju iskrivljenog septuma

Operacija nosa koja se radi u cilju poboljšanja opstruisanog kanala za prolaz vazduha, zahteva pažljivu procenu nazalne strukture.

Korekcija iskrivljenog septuma, jednog od najčešćih razloga problema sa disanjem, postiže se podešavanjem nazalne strukture, kojom se postiže bolje poravnanje.

 

Kandidati za izvođenje rinoplastike

 

Vi ste dobar kandidat za rinoplatiku ako:

 • je završen rast lica i glave
 • imate besprekorno zdravlje
 • ste nepušač
 • imate pozitivan stav i realna očekivanja i ciljeve po pitanju poboljšanja fizičkog izgleda

 

Oporavak nakon procedure rinoplastike

Tokom postupka operacije, u nos operisanog se stavlja udlaga, a na nos se postavljaju zavoji i udlage kako bi zaštitili novu strukturu tokom prvih dana oporavka.

Dok otok na nosu traje nekoliko nedelja, može potrajati i do godinu dana da se nova kontura nosa u potpunosti formira. Tokom tog vremena, pacijent će primetiti postepene promene u izgledu svog nosa, dok se oblikovanje krajnje konture ne završi u potpunosti.

Oticanje dođe i prođe, a najjače je ujutro tokom prve godine od operacije.

Operisanom se daju posebne instrukcije kojih se mora pridržavati, a one uključuju:

 • Kako voditi brigu o operisanom delu lica
 • Lekovi za oralnu upotrebu, za ubrzavanje oporavka i izbegavanje potencijalne infekcije
 • Posebna pitanja o kojim treba voditi računa prilikom nege operisanog dela lica ili uopšte zdravstvenog stanja
 • Kontrola kod plastičnog hirurga

 

Pacijentu se savetuje da se konsultuje sa hirurgom koji izvodi rinoplastiku, o svim pitanjima i mogućim situacijama koje koje se mogu očekivati tokom perioda oporavka:

 • Gde ću biti smešten nakon operacije?
 • Koji lekovi će mi biti prepisani nakon operacije?
 • Da li ću morati nositi zavoje nakon operacije?
 • Kada će oni biti uklonjeni?
 • Da li se šavovi uklanjaju? Kada?
 • Kada mogu nastaviti sa normalnim životim aktivnostima?
 • Kada je potrebno da dođem na kontrolu?

 

Rezultati rinoplastike

Rezultati koji se postižu ovom operacijom su dugoročni.

Dok otok na nosu može potrajati nekoliko nedelja, potrebno je i do godinu dana da se nova kontura nosa u potpunosti formira. Tokom tog perioda, pacijent će primetiti postepene promene u izgledu nosa, sve do momenta kada se formiranje konture završi.

Kako čovek stari, prirodno je da se na licu, uključujući i nos, pojavljuju određene promene. Međutim, svako poboljšanje nakon hirurškog zahvata na nosu, uglavnom je trajno.

Zdrav način života i zaštita od sunca svakako pomažu dugoročnom održavanju novog izgleda operisanog pacijenta.

 

Koraci kod procedure rinoplastike

 

Rinoplastika uključuje sledeće korake:

Korak 1 – Anestezija

Pacijent se uspavljuje tokom hirurškog zahvata; ponuđena je opcija davanja intravenoznog sedativa ili opšte anestezije. Lekar će pacijentu preporučiti šta je najbolje za njega.

Korak 2 - Incizija (rez)

Rinoplastika se vrši „zatvorenim“ postupkom, gde je rez skriven unutar nosa ili „otvorenim“ postupkom, gde se rez izvodi preko kolumele, uske trake tkiva koji razdvaja nozdrve.

Tokom izvođenja reza, koža koja prekriva nosne kosti se lagano podigne, dozvoljavajući pristup i izvođenje restrukturiranja nosa.

Korak 3 - Preoblikovanje strukture nosa

Prevelik nos se može smanjiti uklanjanjem kosti ili hrskavice. Ponekad operacija nosa može zahtevati dodavanje komadića hrskavice.

Najčešće se u tu svrhu koristi hrskavica sa septuma, dela koji se nalazi u sredini nosa. Ponekad se, u tu svrhu, takođe može koristiti hrskavica sa uveta ili rebra.

Korak 4 - Ispravljanje iskrivljenog septuma

Ako je septum iskrivljen, on se može korigirati i u mnogome poboljšati disanje.

Korak 5 - Zatvaranje reza

Kada se struktura nosa oblikuje na željenu formu, spuštaju se koža i tkivo i zatvara rez. Mogući su i dodatni rezovi na nozdrvama, kako bi se redukovala njihova veličina.

Korak 6 - pregled rezultata

Nakon operacije, u nos i na nos se postavljaju udlage kojima se pomaže zarastanje nosa.

 

 

Rizici i sigurnost rinoplastike

Odluka da se pristupi plastičnoj operaciji je ekstremno lična. Pacijent sam odlučuje hoće li korist operacije postići njegova očekivanja i jesu li potencijalni rizici koje nosi rinoplastika prihvatljivi.

Plastični hirurg i ostalo medicinsko osoblje će detaljno objasniti potencijalne rizike, povezane sa operacijom. Pacijent mora potpisati saglasnost da potpuno razume proceduru i da je upoznat sa potencijalnim rizicima i komplikacijama.

Rizici povezani sa procedurom izvođenja rinoplastike:

 • rizici od anestezije
 • krvarenje (hematom)
 • infekcija
 • teže zarastanje rane ili nestanka ožiljka
 • promene u osetljivosti kože (bol ili utrnulost)
 • performacija nazalnog septuma (otvor u nazalnom septumu) je retka pojava. Dodatni hirurški tretman će možda biti neophodan u cilju korigovanja septuma, ali takođe se može desiti da je to nemoguće izvesti.
 • poteškoće u disanju
 • nezadovoljstvo izgledom nosa
 • gubljenje boje kože i oticanje
 • mogućnost da se operacija mora ponoviti

 

Ovi i ostali rizici se moraju u potpunosti razmotiriti pre potpisivanja saglasnosti za operaciju. Veoma je važno da se pacijent pre operacije o svemu informiše kod svog plastičnog hirurga.

 

Priprema za operaciju rinoplastike

Priprema za ovu operaciju uključuje:

 • laboratorijski test
 • uzimanje određenih lekova ili usklađivanje lekova koji se trenutno koriste
 • prestanak pušenja
 • izbegavanje uzimanja aspirina, protiv-upalnih lekova i biljnih suplementa jer izazivaju pojačano krvarenje

Plastični hirurg će objasniti gde je najbolje da se operacija izvede.

Operacija rinoplastike se može izvesti u akreditovanoj hirurškoj bolnici, licenciranom hirurškom centru ili u bolnici. Pacijentu se savetuje da unapred obezbedi nekoga da ga doveze do bolnice i iz bolnice i da ostane s njim bar prvu noć nakon operacije.

 

Pitanja koja treba postaviti plastičnom hirurgu

Vrlo je korisno sastaviti listu pitanja i istu poneti sa sobom, prilikom konsultacije sa lekarom po pitanju ove operativne procedure:

 • Jesam li ja odgovarajući kandidat za ovu operaciju?
 • Šta se od mene očekuje da bi rezultati bili što boji?
 • Gde i kako ćete me operisati?
 • Koja hirurška tehnika bi za mene bila najbolja?
 • Koliko dug period oporavka mogu da očekujem i koju vrstu pomoći ću trebati tokom tog perioda?
 • Koji su rizici i komplikacije povezani sa mojom operacijom?
 • Kako se komplikacije rešavaju?
 • Šta mogu da očekujem po pitanju izgleda mog nosa nakon operacije?
 • Ako nisam zadovoljan/zadovoljna izgledom nosa, kakve opcije mi preostaju?
 • Da li imate fotografije pacijenata od pre i posle operacije koje bih mogao/mogla pogledati i koje razumne rezultate mogu da očekujem?

 

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj