Facebook

popusti & akcije kuponi

Home / Lepota i estetika / Da li postoji liposukcija bez noža?

Da li postoji liposukcija bez noža?

Lepota i estetika
Nameštaj | Lepota i estetika | Da li postoji liposukcija bez noža?
Da li postoji liposukcija bez noža?

U vreme današnjih težnji za instant rešenjima za savršeni izgled bez viška kilograma, mnogi žele rezultate hirurške liposukcije, ali bez noža.

 

Razvojem medicinske tehnologije, danas je razvijeno nekoliko savremenih procedura koji to mogu da postignu, ali nisu svi jednako efikasni niti sigurni i provereni. U najvećem broju slučajeva, «spori» rezultati koji se postižu promenom načina ishrane i redovnom fizičkom aktivnošću ostaju jedini pravi i trajni. Ipak, neke od ovih novih procedura, mogu u pojedinim slučajevima da uz sve ostale mere (pravilna ishrana i fizička aktivnost) olakšaju smanjenje obima i preoblikovanje tela, ali ne mogu da smanje broj kilograma. Takođe, ove metode mogu biti korisne za pojedina tvrdokorna mesta gde se posle izvesnih godina i pored fizičke aktivnosti i pravilne ishrane stvaraju lokalizovane nakupine masnog tkiva.

Radiotalasna i laserska lipoliza

Radiotalasi (radiofrekvencija) se nekoliko godina unazad koriste u zatezanju i podmlađivanju, imajući u vidu njihovo delovanje na kolagena vlakna derma, a takođe je pokazano njihovo dejstvo na ćelije potkožnog masnog tkiva, gde uz infracrveno zračenje zagrevanjem dovode do lipolize. Uz sve to mehanička drenaža omogućava bolju drenažu iz tretiranog područja. Sva ova tri efekta su sadržana u VelaShape aparatu. Važno je da se tretmanom postigne temperatura kože do 41-42 °C, kako bi se postigao efekat na masno tkivo. Tokom sledećih nekoliko dana posle tretmana sa tretiranih mesta se masne naslage resorbuju i uklanjaju. Sličan VelaShape aparatu je i Thermage koji takođe koristi radiotalasnu energiju. Oba ova tretmana su prošla proveru Američke Agencije za hranu i lekove (FDA) o efikasnosti i sigurnosti. Takođe, laserska lipoliza radi na sličnom principu, gde se niska energija diodnog lasera koristi u kombinaciji sa mehaničkom drenažom.

Ultrazvučna lipoliza

Ultrazvučna lipoliza koristi vibracije koje proizvodi visokofrekventna ultrazvučna energija u masnom tkivu u svrhu lipolize. Za razliku od radiotalasne i laserske lipolize, u ovom slučaju nema zagrevanja, i nema efekta zatezanja kože koju radiotalasi daju, pa je u najnovijem aparatu Ultrashape VRF dodat i efekat radiotalasa. Jedini klinički provereni efekti dobijeni su sa aparatom UltraShape, koji još uvek nema proveru FDA. Na tržištu su prisutni i brojni drugi aparati koji imaju ultrazvučne talase, ali čiji efekti nisu provereni u kliničkim studijama, te je potreban oprez prilikom izbora aparata.

Mezoterapija i lipodissolve procedure

Mezoterapija se nekoliko decenija koristi pre svega u Evropi za podmlađivanje i tretman celulita i masnih naslaga, a da za sve to vreme nisu dobijeni podaci o njenoj efikasnosti i sigurnosti. Najveći broj medicinskih tekstova u zvaničnoj literaturi govori o njenim neželjenim efektima (ožiljavanje, infekcije) i potrebi za standardizacijom tretmana i procedure da bi osoba znala šta može da očekuje. Tretmani podrazumevaju ubrizgavanje različitih hemijskih supstanci pomoću tankih iglica u masno tkivo. Postoji i tzv. mezoterapija bez igli, za koju su podaci o efikasnosti još oskudniji.

Najviše uspeha u rastvaranju masnih naslaga postiže se sa fosfatidil-holinom (lipodissolve), ali je takođe sa ovom procedurom mogući i značajni neželjeni efekti kao što su ožiljavanje i udubljenja na koži. Ni u Evropi ni u SAD ove procedure nisu regulisane niti proverene i potrebno je vreme da se standardizuju i nađe način za njihovu sigurnu primenu u budućim studijama. U martu 2010. godine Američka Agencija za lekove i hranu (FDA) je objavila upozorenje o podacima dobijenim iz američkih spa-centara o izostanku efekta i neželjenim efektima ovih procedura. Da li će se razvojem tehnika i supstanci koje se primenjuju doći do efikasnog i sigurnog tretmana ostaje da se vidi.

Liposukcija

Nijedan od prethodnih tretmana nije dostigao efekte klasične liposukcije, ili manje invazivne laserom-asistirane i ultrazvukom-asistirane liposukcije, koje sve podrazumevaju hiruršku intervenciju i višednevni oporavak.

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj