Facebook

Home / Farmacija / Praxbind

Praxbind

Farmacija
Nameštaj | Farmacija | Praxbind
Praxbind

Proizvođač: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc

Indikacije: FDA je odobrila Praxbind (idarucizumab), humanizovani monoklonalni fragment antitelo, za pacijente lečene sa lekom Pradaxa (dabigatran) kada je povraćaj antikoagulantnog efekta leka dabigatran neophodan za hitnu operaciju - urgentne procedure ili kod krvarenja opasnog po život. Preporučena doza leka Praxbind je 5 g, dostupna kao 2 razdvojene bočice, svaka sadrži 2.5 g/50 ml leka idarucizumab.

 

Doze: Injekcije: 2.5 g/50 mL tečnosti u bočici za jednu upotrebu.

Detaljnije na: boehringer-ingelheim.com

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj