Facebook

Home / Farmacija / Amaryl - lek za dijabetes

Amaryl - lek za dijabetes

Farmacija
Nameštaj | Farmacija | Amaryl - lek za dijabetes
Amaryl - lek za dijabetes

Lek Amaryl se koristi kod lečenja dijabetes mellitusa, nezavisno od insulina, onda kada se nivo glukoze u krvi ne može dostatno kontrolisati samo dijetom, vežbanjem ili smanjenjem telesne težine. Amaryl se, takođe, može uzimati u kombinaciji s oralnim antidijabetikom koji sadrži metformin ili s insulinom.

 

Amaryl nije odgovarajući lek za lečenje dijabetesa zavisnog od insulina (tip I) (npr. za lečenje dijabetesa s ketoacidozom u anamnezi), dijabetičke ketoacidoze ili dijabetičke pretkome ili kome.

 

Amaryl tablete kao aktivnu komponentu sadrže glimepirid.

 

Doziranje i dejstvo

 

Za uspešno lečenje dijabetesa važno je regulisati ishranu, baviti se određenom fizičkom aktivnošću i redovno meriti nivo šećera u krvi i mokraći. Tablete ili insulin ne mogu kompenzovatii preterani nivo šećera u krvi ako se pacijenti ne drže odgovorno dijete.

 

Doza se određuje prema rezultatima merenja glukoze u krvi i u mokraći.

 

Obično je početna doza 1 mg glimepirida dnevno. Ako se za šećer postigne zadovoljavajuća kontrola njegove količine, ta doza bi trebalo da se održi.

 

Ako se ne postigne željena količina šećera u krvi, dozu treba postepeno, u intervalima od jedne do dve nedelje, povećavati na 2 mg, 3 mg ili 4 mg dnevno.

 

Doza koja je veća od 4 mg dnevno daće bolje rezultate samo u nužnim slučajevima. Maksimalna preporučena doza je 6 mg glimepirida dnevno.

 

Kod pacijenata koji nisu odgovarajuće kontrolisani maksimalnom dozom metformina, može se započeti paralelna terapija ovim lekom.

 

U tim slučajevima doza metformina se ne menja, a terapija glimepiridom počinje malom dozom koja se onda menja do maksimalne dnevne doze, zavisno od željene količine šećera u krvi. Kombinovanu terapiju treba početi uz strogi medicinski nadzor.

 

Prema potrebi, može se započeti, istovremeno lečenje insulinom. Doza glimepirida ostaje ista, uvodi se terapija insulinom u niskoj dozi koja se odredjuje prema željenoj koncentraciji šećera u krvi. Kombinovana terapija se počinje uz strog nadzor lekara.

 

Preporučuje se da se dnevna doza leka uzima neposredno pre ili za vreme doručka ili ručka (glavnog obroka). Tablete se gutaju nesažvakane s dosta tečnosti.

 

Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu u odredjeno vreme, nemojte grešku ispravljati naknadnim uzimanjem veće ili duple doze.

 

Medjutim, ako pacijent razvije hipoglikemijsku reakciju na 1 mg glimepirida dnevno, to znači da se bolest može kontrolisati jedino dijetom.

 

Tokom lečenja, kao posledica poboljšanja kontrole dijabetesa, potrebe za glimepiridom se mogu smanjiti. Zato je tada potrebno pravovremeno smanjiti dozu ili prekinuti terapiju. Ako dođe do promene telesne težine, načina života ili ako se pojave neki drugi faktori koji mogu povećati rizik od nastanka hipo- ili hiperglikemije, takođe je potrebno regulisati dozu.

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj