Facebook

Home / Alternativna medicina / biljni preparati / balans medika

balans medika

Bulevar Despota Stefana 1
11000 Beograd /
tel:
(011) 322 68 26
(011) 334 08 55
(064) 551 50 50
email:
www.balansmedika.com

Sve tajne ovog sveta nalaze se u nama, i sumrak i svitanje.

"Mi smo odgovorni za svoj život, stanje naših emocija, naše psihe, naše duše i našeg fizičkog tela."

Balans Medika je mesto gde ćete saznati da svaki problem ima rešenje, ako mu priđete na pravi način. Radite najbolje što možete, znanje nudite maksimalno odgovorno, otvoreno, iskreno, diskretno, pošteno, korektno, bez lažne nade i obećanja... radite za dobrobit svih ljudi i uvek to činiti iz srca. Ovakav pristup problemu, mora pronaći rešenje. Ovo su u početku bile "ideje vodilje" koje su mi pomogle, da uz stručne saradnike, stvorimo jedinstven holistički centar, danas prepoznatljivog naziva Balans Medika.

Samo ako je naš organizam u balansu sam sa sobom imamo: ljubav u srcu, mir u duši, zdravlje, zadovoljstvo, velike planove i jasne ciljeve, kreativnost, motivisanost, životnu radost, blagostanje u životu.Biti sretan, zdrav, ispunjen, zadovoljan u svim segmentima svog života je cilj kojemu svi treba da težimo do konačnog ispunjenja.

S ljubavlju Vaša Jadranka Šunić

BALANS MEDIKA – osnovana je sa željom da pomogne ONIMA koji su se „pogubili“ u savremenom načinu života. Ne postoji ni jedno bogatstvo koje se može meriti dobrim zdravljem. Zdravlje je prva i prirodna čovekova potreba. Čovek novog doba tzv.New Age ere, pritisnut svakodevicom, u borbi za opstanak i egzistenciju, uz stalne brige i stres, zaboravio je misliti na sebe i svoje zdravlje. Naš je zadatak „vratiti“ čoveka prirodi, omogućiti mu da sagleda prirodne zakone, umesto što ih krši, pomoći mu da uspostaviti narušenu ravnotežu u sebi, oko sebe i celom Univerzumu. To je moguće ako sagledamo sve aspekte čovekove ličnosti: fizičku, psihičku, emocionalnu i duhovnu. Iskrenost, bogato radno i životno iskustvo, pomaže nam da na našem putu vrednujemo ljudski život kroz najvišu vrednost - ZDRAVLJE:

Šta učiniti da ostanemo zdravi ili šta preduzeti da se ne razbolimo?!

Naučno je dokazano da 15% - 20% čovekovog zdravlja zavisi od nivoa zdravstvene zaštite, a 80% - 85% od kvaliteta života.

Kvalitet života čine:

1. okruženje (životna sredina)
2. ishrana
3. opšta kultura (fizička aktivnost)
4. stres (odgovor organizma na neku "agresiju")


Sve ove činioce potrebno je držati u ravnoteži i međusobnom balansu, a njihov disbalans nije moguće popraviti preko noći.

Najefikasniji, najdostupniji, najjednostvniji način sprečavanja bolesti i unapređenja zdravlja je delovati na kvalitet života.

Balans Medika na prvo mesto stavlja PREVENCIJU, kao ZLATNO pravilo medicine.
Prevencija je najbrži, najbolji, najjeftiniji i najdelotvorniji put do zdravlja.
Posebno ističemo i naglašavamo važnost i značaj sledećeg: znanje, stručnost, moral, kvalitet, preciznost, tačnost, susretljivost, poštovanje, diskrecija, privatnost...

Želimo da kod nas dobijete najbolji kvalitet uz prihvatljivu cenu.


Misija

Naša je misija pronaći uzroke ČOVEKOVIH problema i poremećaja, na emocinalnom, duhovnom i psihičkom telu i zajedničkim radom rešavati nastale probleme i poremećaje na fizičkom telu. Ovakav holistički pristup, uz našu stručnost i znanje,kao i istrajnost klijenta i terapeuta, može dati izvanredne rezultate, na obostrano zadovoljstvo.

Po čemu smo različiti?

Holistički i individualan pristup prema svakom klijentu RAZLIKUJE NAS OD DRUGIH.

Za uspeh u rešavanju problema i prevazilaženju negativnih stanja kod klijenta potrebno je sledeće:

- osloboditi telo od toksina,otrova (psihičkih,fizičkih,emocionalnih)
- jačati imuni sistem
- živeti zdravim načinom života (zdrava ishrana, fizička aktivnost u skladu sa godinama i zdravstvenom stanju)
- kontrolisati stres
- obezbediti zdravo mesto stanovanja (izbeći ili eliminisati štetna zračenja)
- obezbediti zdrav i kvalitetan san
- ostvariti uzajamno poverenje između klijenta i terapeuta

Uz PREVENCIJU kao zlatno pravilo i glavnu poruku života,stvara se osnova za pronalaženje uzroka bolesti kao i za ozdravljenje i održavanje zdravlja.

Terapija

Saradnja i uzajamno poverenje između klijenta i terapeuta,važan je faktor za uspeh svake terapije.
Aktivan, otvoreni iskren pristup bez lažnih nada i obećanja, uz veru u uspeh terapije izgradiće čvrstu vezu klijent – terapeut, koja neće biti opterećena negativnim emocijama, dok će organizam MOBILISATI SVE SNAGE SAMOIZLEČENJA, čime je naš cilj potpuno ostvaren.

NAŠ MOTO – DOBRO ZDRAVLJE – SREĆAN I URAVNOTEŽEN ŽIVOT.

Usluge


Balans Medika pruža klijentima različite i vrlo specifične vrste usluga koje se ne mogu naći objedinjene na drugim mestima. Naše usluge prepoznatljive su po kvalitetu, stručnosti, znanju i rezultatima. Kod nas dobijete vrhunski kvalitet uz prihvatljivu cenu.


AMP - Analiza organizma

AMP neinvazivni analizator krvi, u roku od 3 do 10 minuta, prikazuje više od 100 parametara bez vađenja krvi, koji karakterišu životno važne funkcije organizma.


Irisdijagnostika

Iridodijagnostika ukazuje na naslednu sklonost ka bolestima, promene na unutrašnjim organima i otkiva poremećaje koji mogu dovesti do bolesti. Pregled dužice oka spašava pacijenta od bolnih i umarajućih pregleda, a ponekad može da uštedi dragoceno vreme.

balans medika

Bulevar Despota Stefana 1
11000 Beograd /

Proizvodi kompanije balans medika

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi

Health
Health | Uređenje doma | Nameštaj
best health
best health | Uređenje doma | Nameštaj
mens health
mens health | Uređenje doma | Nameštaj
natural pharmacy
natural pharmacy | Uređenje doma | Nameštaj
womens health
womens health | Uređenje doma | Nameštaj
naturals health
naturals health | Uređenje doma | Nameštaj
pharmacy times
pharmacy times | Uređenje doma | Nameštaj
prevention
prevention | Uređenje doma | Nameštaj
shape
shape | Uređenje doma | Nameštaj
total health
total health | Uređenje doma | Nameštaj